^Powrót na góre
" alt="logo" width="326" height="133">
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Klasa 1   Klasa 2  Klasa 3   Klasa 4   Klasa 5   Klasa 6


KLASA 0

Lp Czas trwania
lekcji
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.30 - 9.15 8.00 - 13.00
wychowanie przedszkolne
8.00 - 8.30
religia
8.00 - 12.30
wychowanie przedszkolne
8.00 - 8.30
religia
8.00 - 12.30
wychowanie przedszkolne

 

2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00 8.30 - 13.00
wychowanie przedszkolne

8.30-13.00

wychowanie przedszkolne

4 11.15 - 12.00
5 12.10 - 12.55

12.30-13.00

język angielski

12.30 - 13.00
język angielski

6 13.00 - 13.45 - - - - -
KLASA I

Lp Czas trwania
lekcji
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.30 - 9.15 edukacja
wczesnoszkolna
religia edukacja
wczesnoszkolna
religia edukacja
wczesnoszkolna
2 9.20 - 10.05 edukacja
wczesnoszkolna
język angielski
3 10.15 - 11.00 edukacja
wczesnoszkolna
wych.fiz
4 11.15 - 12.00 język angielski
5 12.10 - 12.55 wych.fiz - -
6 13.00 - 13.45 - - - - -
KLASA II

Lp Czas trwania
lekcji
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.30 - 9.15

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

religia
2 9.20 - 10.05

edukacja

wczesnoszkolna

3 10.15 - 11.00
4 11.15 - 12.00 język angielski język angielski wych.fiz.
5 12.10 - 12.55 zaj. komp. (I gr.) wych.fiz religia zaj. komp. (II gr.)  -
6 13.00 - 13.45 - - - - -
KLASA III

Lp Czas trwania
lekcji
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.30 - 9.15

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

 

wych. fiz
2 9.20 - 10.05 język angielski
3 10.15 - 11.00 religia

edukacja

wczesnoszkolna

4 11.15 - 12.00 wych.fiz.

edukacja

wczesnoszkolna

5 12.10 - 12.55 -  - język angielski religia
6 13.00 - 13.45 - - - - -
KLASA IV

Lp Czas trwania
lekcji
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.30 - 9.15 j. angielski j. polski religia j. angielski muzyka
2 9.20 - 10.05 przyroda historia j. polski przyroda j. polski
3 10.15 - 11.00 wych.fiz wych.fiz przyroda matematyka matematyka
4 11.15 - 12.00 j. polski zaj. komp. matematyka j. polski zaj. z wych. 
5 12.10 - 12.55 matematyka j. angielski wych.fiz plastyka wych.fiz
6 13.00 - 13.45 - zaj. tech. - religia 
KLASA V

Lp Czas trwania
lekcji
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.30 - 9.15 j. polski wych.fiz j. polski j.polski matematyka
2 9.20 - 10.05 historia przyroda religia matematyka religia
3 10.15 - 11.00 j. angielski j. angielski matematyka j.angielski j. polski
4 11.15 - 12.00 matematyka j. polski zaj. techniczne plastyka zaj. komp.
5 12.10 - 12.55 przyroda matematyka przyroda zaj. z wych. muzyka
6 13.00 - 13.45 wych.fiz wych.fiz   - wych.fiz
KLASA VI

Lp Czas trwania
lekcji
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8.30 - 9.15 przyroda wych.fiz przyroda matematyka j. polski
2 9.20 - 10.05 j.angielski j. angielski matematyka j. polski muzyka
3 10.15 - 11.00 matematyka j. polski j. polski j. polski j. angielski
4 11.15 - 12.00 zaj. z wych. przyroda religia zaj.komp religia
5 12.10 - 12.55 j. polski historia zaj. techniczne historia matematyka
6 13.00 - 13.45 wych.fiz/ind.

zaj. rew.

matematyka wych.fiz/ind.

zaj. rew.

plastyka

wych.fiz

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.