^Powrót na góre
  
  
  

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020

Wiesława Zagrodnik    -    dyrektor szkoły, przyroda, fizyka
 Dorota Walas    -    oddział przedszkolny
Barbara Ochał   -    edukacja wczesnoszkolna kl. III, muzyka
Anna Boguszewska   -    edukacja wczesnoszkolna kl. I
Maria Marchut    -    edukacja wczesnoszkolna kl. II
 Renata Opiela    -   język polski
Ewa Kasprzyk    matematyka, informatyka
Jadwiga Paprocka   -   język angielski
Marta Pondo  - język polski, biblioteka szkolna
Paweł Pieprzak  -  wychowanie fizyczne
Agnieszka Drozd   -   biologia, chemia
 Agnieszka Gwiżdż Szpara   -   język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne
Małgorzata Łagowska   -  historia, WOS
Aleksandra Draus   -  plastyka
Ewa Ochał - matematyka
Lucyna Hosa   -  technika, geografia
Ks. Daniel Garbacik   -  religia
Marta Śledziona   -  doradztwo zawodowe

  

 

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.