^Powrót na góre
" alt="logo" width="326" height="133">
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

      Uczniowie  z naszej szkoły 26 lutego wzięli udział w  Uroczystości  Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych" w Kościele Parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim. Celem przedsięwzięcia jest uczczenie pamięci o podziemiu niepodległościowym z lat 1944–1963 oraz popularyzacja wiedzy na temat ich wysiłku w walce z sowietyzacją Polski.

 

Bieg po zdrowie


      Uczniowie klasy IV w ramach szkolnego  programu profilaktyki  zaczęli realizować w II półroczu nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym pt. „Bieg po zdrowie”. Głównym celem programu jest zapobieganie paleniu papierosów wśród uczestników zajęć, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, w ich dalszym życiu. Celem jest także ukazanie atrakcyjności życia wolnego od uzależnienia od tytoniu, przekazanie dzieciom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie odpowiednich postaw związanych z tym obszarem. W ramach programu otrzymaliśmy atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: szczegółowo opracowane scenariusze zajęć, zeszyty ćwiczeń dla uczniów, plakaty, ulotkę informacyjną dla rodziców oraz filmy edukacyjne. Na realizację programu przeznaczonych jest 6 godzin zajęć  lekcyjnych.

 

Dzień Babci i Dziadka

      W czwartek 12 stycznia 2017r., czyli wcześniej niż święto Dziadków widnieje w kalendarzu, w naszej szkole gościliśmy naszych Seniorów. Dzieci od zerówki po szóstoklasistów recytowały wiersze, śpiewały piosenki, przedstawiały scenki a nawet tańczyły, wszystko po to by uczcić swoich Dziadków i Babcie.

 

REALIZACJA PROJEKTU
„JEDZMY ODPOWIEDZIALNIE – EAT RESPONSIBLY”

      16 października 2016 w Światowy Dzień Żywności odbyła się inauguracja projektu „Jedzmy odpowiedzialnie - Eat Responsibly”. Jest to projekt mający na celu promowanie postaw i podejmowanie działań w kierunku zrównoważonej konsumpcji w kontekście rozwoju globalnego. Projekt jest realizowany w placówkach edukacyjnych na różnych poziomach edukacji - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, z zaangażowaniem całej społeczności szkolnej oraz lokalnej.
       Zainteresowanie szkół i przedszkoli uczestnictwem w roku szkolnym 2016/2017 w projekcie „Jedzmy odpowiedzialnie” było spore. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostało wybranych 50 placówek z całego kraju, między innymi nasza szkoła. W ramach przystąpienia do projektu pozyskaliśmy równowartość 400 euro na realizację zadań.

CELE PROJEKTU:
- Edukacja dla zrównoważonego stylu życia – realizując działania dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji żywności, tworzymy nowe rozwiązania.
- Uczniowie wprowadzają zmianę – wprowadzając małe zmiany w swoim otoczeniu wywieramy wpływ na skalę globalną.
- Zaangażowanie rodziców – angażując rodziców wprowadzamy zmiany dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji we własnych gospodarstwach domowych.
- Włączenie społeczności lokalnej – włączając w działania ekspertów, kucharzy, rolników, aktywistów mamy szersze oddziaływanie.
- Dzielenie się pomysłami – chwalimy się dobrymi przykładami działań podejmowanych przez Eko Szkoły uczestniczące w projekcie.
- Publikacja materiałów – w realizacji założeń projektu pomogą nam udostępnione publikacje i inne materiały dydaktyczne.

OBSZARY TEMATYCZNE W PROJEKCIE:
- Sezonowość produktów.
- Lokalne jedzenie.
- Żywność wysokoprzetworzona.
- Marnotrawstwo żywności.
- Sprawiedliwy handel.
- Bioróżnorodność w rolnictwie.
- Produkcja oleju palmowego.
- Nadmierna konsumpcja mięsa.

      Ponadto realizując projekt nasza szkoła podjęła działania zmierzające do otrzymania międzynarodowego certyfikatu I stopnia - Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej.
      Do tej pory wykonaliśmy następujące działania:
- Zarejestrowaliśmy szkołę poprzez formularz przystąpienia do certyfikatu.
- Wybraliśmy Eko – Komitet ( grupę roboczą), w skład której wchodzą uczniowie, rodzice i nauczyciele.
- Przeprowadziliśmy audyt początkowy, po opracowaniu jego wyników określiliśmy słabe i mocne strony szkoły.
- Wybraliśmy tematy przewodnie oraz zaplanowaliśmy działania.
- Na bieżąco prowadzimy monitoring naszych działań.
                                                                               

Eko – Komitet SP Szkodna

 

Opłatek 2016

      W ostatni dzień nauki szkolnej przed przerwą świąteczną odbył się Opłatek szkolny. Dzieci przedstawiły jasełka i wszystkim złożyły świąteczne i noworoczne życzenia.

 

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.