^Powrót na góre
" alt="logo" width="326" height="133">
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Sprawozdanie finansowe

      Sprawozdanie Finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian i informacji dodatkowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) znajduje się tutaj ->

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK 2019/2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2019 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r w  dniach od 4 - 18 lutego  RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO składają drogą elektroniczną  DEKLARACJĘ
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2019/2020. 

Deklarację NALEŻY WYPEŁNIĆ
na  stronie  https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole

 

 

      Aby zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szkodnej na rok 2019/2020 rodzic dziecka ma obowiązek w dniach od 25 lutego do  7 marca do godziny 2000   złożyć drogą elektroniczną WNIOSEK, który znajduje się na stronie internetowej:
https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole. 

 

Instrukcja dotycząca wypełniania wniosku: 

1.     WPISZ  W WYSZUKIWARCE ADRES STRONY:  https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole. 

2.     Z GÓRNEGO PASKA WYBIERZ  ZAKŁADKĘ  : „WYPEŁNIJ PODANIE”. 

3.     WYBIERZ OPCJE : „WYPEŁNIJ PODANIE” I POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ W SYSTEMIE: 

      1) UZUPEŁNIJ DANE DZIECKA, 

      2) UZUPEŁNIJ WYBÓR PREFERENCJI (WYBIERAJĄC SZKOŁA PODSTAWOWA W SZKODNEJ), 

      3) UZUPEŁNIJ KRYTERIA USTAWOWE, 

      4) UZUPEŁNIJ KRYTERIA GMINNE, 

      5) ZAKOŃCZ. 

4.     PO  NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU „ZAPISZ” DANE ZOSTANĄ ZAPISANE W SYSTEMIE. 

ZOSTANIE NASTĘPNIE WYGENEROWANY DOKUMENT
W FORMACIE PDF, KTÓRY NALEŻY POBRAĆ Z SYSTEMU, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I ZŁOŻYĆ W NASZEJ SZKOLE.
  

WRAZ Z WYPEŁNIONYM, WYDRUKOWANYM I PODPISANYM WNIOSKIEM NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY (DO DNIA 8 MARCA GODZ.15;00) WYMAGANE OŚWIADCZENIA: 

    1)   WYPEŁNIONE I PODPISANE OŚWIADCZENIA RODZICÓW O ZATRUDNIENIU (POBRANE I WYDRUKOWANE ZE STRONY https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZAKŁADCE „DOKUMENTY”) 

    2)   pozostałe oświadczenia formułowane i pisane odręcznie przez rodziców (POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH I GMINNYCH ZAZNACZONYCH W WYPEŁNIANYM WNIOSKU).

W RAZIE NIEJASNOŚCI ORAZ POTRZEBY SKORZYSTANIA Z NASZEJ POMOCY PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU PROSIMY O KONTAKT OSOBISTY LUB TELEFONICZNY ZE SZKOŁĄ (TELEFON 17 7457070).

  

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE W/W OBOWIĄZKOWYCH TERMINÓW.

 

Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

2 listopada 2018 - piątek

2, 3, 4 stycznia 2019 - środa, czwartek, piątek

15, 16, 17 kwietnia 2019 - poniedziałek, wtorek, środa (egzamin ósmoklasisty)

2 maja 2019 - czwartek

 

 

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.