^Powrót na góre
" alt="logo" width="326" height="133">
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

 

ZWYCIĘZCY
szkolnego konkursu matematycznego "Mistrz matematyki"
w roku szkolnym 2016/2017

 

         klasa IV - Marta Marciniec,         

         klasa V - Gabriela Malska,

         klasa VI - Mateusz Sitek.

 

 

Zwycięzcom gratulujemy bezbłędnego rozwiązania zadań.

********************************************************************************************************************

Szkolny konkurs matematyczny
„Mistrz matematyki” klas IV-VI
w roku szkolnym 2016/2017

  

1.      Cele konkursu:

-      rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,

-      odkrywanie uzdolnień matematycznych,

-      popularyzowanie matematyki wśród uczniów.

 

2.      Konkurs odbędzie się 20 czerwca 2017.

 

3.      Warunki uczestnictwa:

-      konkurs organizowany jest dla wszystkich uczniów klas IV-VI,

-      zadania konkursowe opracowane będą dla każdej klasy osobno w oparciu o podstawę programową nauczania matematyki w klasie IV, V i VI,

-      uczniowie w dzień konkursu rozwiązują zadania na przygotowanych arkuszach,

-      arkusz zadań składa się z zadań otwartych,

-      podczas konkursu nie wolno korzystać z kalkulatora,

-      należy pracować samodzielnie,

-      niezbędne podczas konkursu mogą być przybory geometryczne (linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel) oraz długopis i ołówek oraz gumka do mazania. Nie wolno używać korektora.

-      spośród wszystkich uczestników konkursu zostaną nagrodzeni uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów w każdej z klas.

 

4.      Ogłoszenie wyników nastąpi 22czerwca.

 

Zapraszamy!

 

Konkursy dla uczniów klas młodszych

 

       W dniu 12 czerwca odbył się XIII międzyszkolny konkurs ortograficzny organizowany przez SP w Zagorzycach Dolnych dla uczniów klas II-III.

Uczennice naszej szkoły:

Żaneta Ziajor z kl. II i Małgorzata Sokół z kl. III

zdobyły I miejsce w swoich kategoriach wiekowych.

 

 

******************************************************************************************

 

       W dniu 14 czerwca odbył się X wiosenny turniej klas młodszych organizowany przez SP w Zagorzycach Górnych. Ośmioosobowa drużyna naszej szkoły "Kwiatuszki" w składzie:

Katarzyna Medygrał - kl. I,

Mateusz Misiora - kl. I,

Marta Broda - kl. II,

Anita Kuczek - kl. II,

Przemysław Malski - kl. II,

Klaudiusz Ochał - kl. II,

Dominika Klacza - kl. III,

Oliwia Skiba - kl. III

zajęła III miejsce.

 

 

*****************************************************************************************

 

      W dniu 14 czerwca odbył się X Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas II-III Szkół Podstawowych. Uczennice naszej szkoły zajęły następujące miejsca:

Marta Broda - I miejsce w kategorii klas II,

Dominika Klacza - III miejsce w kategorii klas III.

 

 

Zwycięzcy w konkursie:

 

I miejsce - Patryk Bykowski i Marek Niepla z klasy V,

II miejsce - Gabriela Malska i Marzena Ochał z klasy V,

III miejsce - Magdalena Róg z klasy V oraz Marcelina Ochał z klasy VI.

 

GRATULUJEMY!

-------------------------------------------------------------

Regulamin szkolnego konkursu

pod hasłem -

"Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć"

 

1.      Konkurs organizuje Szkoła Podstawowa w Szkodnej w ramach realizacji programu profilaktyki zdrowotnej "Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku 12 i 13 lat zamieszkałych na terenie gminy Sędziszów Małopolski".

2.      Cele konkursu:

Ÿ         *       pogłębianie wiedzy o zachowaniach prozdrowotnych,

Ÿ         *       uświadamianie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia,

Ÿ         *       uatrakcyjnianie realizacji treści profilaktycznych o tematyce prozdrowotnej,

Ÿ         *       rozwijanie uzdolnień polonistycznych oraz muzycznych uczniów.

3.      Czas trwania konkursu to: 19 do 31 maja 2017r.

4.      Warunki uczestnictwa:

Ÿ         *       konkurs dedykowany jest dla klasy V i VI,

Ÿ         *       uczniowie piszą piosenkę o tematyce związanej z nazwą realizowanego programu.

Piosenka powinna spełniać następujące kryteria:

             *       składać się maksymalnie z dwóch czterowersowych zwrotek i refrenu,

                *         zawierać treści zgodne z tematem konkursu,

             *        być poprawna pod względem językowym, stylistycznym i merytorycznym,

             *        zostać napisana przez maksymalnie dwóch autorów.

Ÿ       *      uczniowie prezentują piosenkę solo lub w duecie, śpiewając ją na wybraną przez siebie melodię, z akompaniamentem lub bez.

5.      Ocena prac i wyłonienie zwycięzców:

Ÿ         *       wymienione wyżej kryteria stanowią jednocześnie kryteria jej oceny,

Ÿ         *       dodatkowo ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu w piosence będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy,

Ÿ         *       oceny prac dokona zespół nauczycieli powołany przez dyrektora szkoły, 1 czerwca 2017r.

6.      Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody.

 

Tytuł "Mistrza Ortografii" otrzymali uczniowie:

 

klasa II - Żaneta Ziajor,

klasa III - Małgorzata Sokół,

klasa IV - Monika Ziajor,

klasa V - Szymon Czaja,

klasa VI - Patryk Mastej.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin
Szkolnego konkursu ortograficznego "MISTRZ ORTOGRAFII"
dla klas II-III i IV-VI Szkoły Podstawowej w Szkodnej

 I. Cele konkursu

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną pisownią.

2. Rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych.

3. Mobilizowanie do umiejętnego wykorzystania posiadanych wiadomości w celu pokonywania trudności ortograficznych.

4. Kształtowanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności samodzielnej pracy ucznia.

5. Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych na poziomie klas II-VI.

 

II. Organizator

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna SP w Szkodnej.

 

III. Uczestnicy

W konkursie biorą udział uczniowie klas II-VI.

 

IV. Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

1. Etap wewnątrzklasowy przeprowadzony zostanie przez nauczycieli uczących w klasach II-III oraz w klasach IV-VI przez nauczyciela języka polskiego. Do następnego etapu przejdą uczniowie, którzy uzyskali najlepszy wynik.

2. Etap szkolny - finał odbędzie się 30 maja 2017.

Prace oceniać będzie komisja konkursowa.

 

V. Organizacja

Testy ortograficzne dla każdej klasy z zakresu nauki ortografii zostaną opracowane przez komisję konkursową.

 

VI. Nagrody

Zdobywca pierwszego miejsca z klas II-III i klas IV-VI otrzymuje tytuł szkolnego mistrza ortografii i nagrodę rzeczową.

 

Organizatorzy: Danuta Łyko oraz Renata Opiela

 

Rozwiązanie konkursu
"Na najładniejszy wielkanocny koszyczek"

 

I miejsce w kategorii klas 0-III zdobył koszyczek klasy 0,

I miejsce w kategorii klas IV-VI zdobył koszyczek klasy VI.

Prace pozostałych klas zostały wyróżnione, a wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Gratulujemy!

 

Zwycięski koszyczek klasy 0, to trzeci od lewej strony.

 

Zwycięski koszyczek klasy VI.

 

Koszyczki klasy IV i V.

 

--------------------------------------------

Regulamin szkolnego konkursu
"Na najładniejszy koszyczek wielkanocny" organizowanego w Szkole Podstawowej w Szkodnej w roku szkolnym 2016/2017

 

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski

1. Cele konkursu :

 • wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów wielkanocnych,
 • zachowanie tradycji i obrzędów wielkanocnych,
 • stworzenie okazji do indywidualnej i zespołowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego przygotowywania ozdób  wielkanocnych,
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy  wobec sztuki i tradycji  związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.

2. Konkurs trwa w dniach  03 – 07 kwiecień 2017r.

3. Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie biorą udział całe klasy jako drużyny,
 • konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:  klas  0-III oraz klas IV-VI.

4. Kryteria oceny prac :

 • aranżacja zewnętrzna koszyka,
 • staranność i estetyka ułożenia oraz wykonania ozdób wielkanocnych,
 • pomysłowość oraz techniki użyte do wykonania,
 • samodzielność pracy,
 • twórczy sposób przedstawienia tematu tradycji wielkanocnych.

 5. Oceny prac dokona zespół składający się z dwóch nauczycieli oraz dwóch przedstawicieli SU.

6. Zwycięskie klasy otrzymają drobne nagrody rzeczowe, dla wszystkich drużyn przewidziane są także pamiątkowe dyplomy z poszczególnymi miejscami.

 

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.