^Powrót na góre
  
  
  

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

Krystyna Jakubiec   -    dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna
 Sylwia Szerszeń    -    edukacja wczesnoszkolna kl. II
Dorota Walas   -    edukacja przedszkolna kl. 0
Agnieszka Pasela   -    edukacja wczesnoszkolna kl. III
Klaudia Traciak  -    edukacja wczesnoszkolna kl. I
 Renata Opiela    -   język polski, historia
Marek Reguła informatyka, muzyka, matematyka, technika, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
Jadwiga Paprocka   -   język angielski
Marta Pondo  - biblioteka szkolna, z.logopedyczne
Katarzyna Bizon -

 wychowanie fizyczne

Agnieszka Drozd   -   biologia, chemia, przyroda
 Agnieszka Gwiżdż Szpara   -   język niemiecki, doradztwo zawodowe
Grażyna Ofiara   -  historia, WOS
Ewa Ochał - matematyka, fizyka
Aldona Lazarowicz  -  geografia
Ks. Tomasz Wójcik  -  religia
Justyna Wszołek   -

terapeuta, surdopedagog

Faustyna Marcinek -

język angielski

  

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.