^Powrót na góre
  
  
  

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

Krystyna Jakubiec   -    dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna
 Sylwia Szerszeń    -    edukacja wczesnoszkolna kl. I
Dorota Walas   -    edukacja wczesnoszkolna kl. 0
Anna Boguszewska   -    edukacja wczesnoszkolna kl. II, język polski
Barbara Ochał    -    edukacja wczesnoszkolna kl. III
 Renata Opiela    -   język polski, historia
Marek Reguła  informatyka, muzyka, matematyka
Jadwiga Paprocka   -   język angielski
Marta Pondo  - język polski, biblioteka szkolna, z.logopedyczne
Katarzyna Bizon -

 wychowanie fizyczne

Agnieszka Drozd   -   biologia, chemia, przyroda
 Agnieszka Gwiżdż Szpara   -   język niemiecki, doradztwo zawodowe
Grażyna Ofiara   -  historia, WOS
Ewa Ochał - matematyka, fizyka
Lucyna Hosa   -  technika, geografia, plastyka
Ks. Tomasz Wójcik  -  religia
Ewelina Bilińska -Borek  

Pomoc specjalistyczna

Zajęcia rewalidacyjne

  

 

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.