^Powrót na góre
  
  
  

Historia Szkoły Podstawowej w Szkodnej

Szkodna jest najdalej na południe wysuniętą miejscowością w Gminie Sędziszów Małopolski (sąsiaduje z gminą Wielopole Skrzyńskie), a zarazem najwyżej położoną miejscowością- rozciąga się na wysokości 410 m n.p.m.

Pierwsza szkoła w wiosce powstała w 1931 r., z inicjatywy proboszcza parafii w Zagorzycach Górnych, ks. J. Badowskiego oraz kilku mieszkańców. Wykończenie i urządzenie budynku było ubogie, ale dawało to możliwość nauki dzieciom, które wcześniej nielicznie uczęszczały do szkół w Broniszowie i Zagorzycach. Szkołą kierowała Stanisława Siwek. Niestety, budynek  uległ zniszczeniu w sierpniu 1944 r., w wyniku ostrzału artyleryjskiego gdy przez wieś przechodziła linia frontu. Po wojnie naukę wznowiono w 1946 r., pozyskując na potrzeby szkoły drewniany barak. W latach pięćdziesiątych podjęto inicjatywę budowy nowego budynku szkolnego, który oddano do użytku w roku 1959, co sprawiło ogromną poprawę warunków pracy i nauki.

W następnych latach szkołę rozbudowywano i ulepszano:

- w latach 1988 - 1990 uruchomiono system centralnego ogrzewania i oddano do użytku część  sanitarną,

- w latach 1994 - 1996 wybudowano piętro wraz z salą gimnastyczną i częścią socjalno-administracyjną.

Obecnie nauka odbywa się w bardzo dobrych warunkach, w szkole wraz z oddziałem przedszkolnym uczy się 80 dzieci. 

Zobacz Prezentacje z naszej Historii

 Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.