^Powrót na góre
  
  
  

 

PRACA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

na rok szkolny 2015/2016

 

 

 

 1. Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej i medialnej uczniów, kształcenie ustawicznego i wszechstronnego rozwoju ucznia.
 2. Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury czytelniczej
 3. Inspirowanie czytelnictwa poprzez:
  • reklamowanie książek,
  • udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
  • wystawy okolicznościowe, wystawki zakupionych nowości.
 4. Konkursy
  • przeprowadzenie konkursu plastycznego dla klasy I pt. Moja pierwsza książka z biblioteki.
  • przeprowadzenie konkursu literackiego dla klas IV-VI pt. „Moja ulubiona książka- recenzja ulubionej książki ”.
  • konkurs plastyczny dla klas II-III pt. „By czytać się chciało zrób zakładkę wspaniałą”.
 5. Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnorodnych źródeł informacji i do samokształcenia.
  • realizacja lekcji bibliotecznych zgodnie z harmonogramem.
  • prowadzenie zajęć bibliotecznych dla uczniów klasy VI pt. „Potrafię korzystać z informacji (słowniki, encyklopedie, ćwiczenia praktyczne, rozwiązywanie przykładowych testów).
 6. Wypożyczanie podręczników uczniom klasy I.
  • udostępnianie uczniom podręczników zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej i zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników zakupionych przez MEN.

 

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.