^Powrót na góre
  
  
  
Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2023/2024
 
Szanowni Rodzice,
 
Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024  zgodnie z obecnymi uregulowaniami, szkoły nie mogą pośredniczyć w zakresie zawarcia umów ubezpieczenia grupowego NNW dzieci i młodzieży szkolnej.
Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego biorąc powyższe pod uwagę oraz technologię zawarcia ubezpieczenia jak i jego zakres, udostępniamy specjalny link dedykowany dla naszej placówki, umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego.
Tegoroczna oferta PZU jest bardzo atrakcyjna zakresowo i cenowo. Składki w każdej z opcji są niższe o 70% niż w indywidualnych kalkulacjach.
 
Propozycja 1 (zakres cenowy od 30- 48zł)- https://ubestrefa.pl/oferta/nb072n
 
Propozycja 2 (zakres cenowy od 55-121zł)- https://ubestrefa.pl/oferta/esi9af
 
Propozycja 3 (zakres cenowy od 161-349 zł)- https://ubestrefa.pl/oferta/vdatf9
 
Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom.
Co ważne, w ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci (do 25 roku życie - uczące się).
Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica.
 
W przypadku pytań lub trudności z zawarciem ubezpieczenia proszę o kontakt z Opiekunem:
 
 
 
Pozdrawiam,
 
Maria Winkler
Agencja Ubezpieczeniowa
Oddział w Ropczycach
PZU SA
ul. św. Barbary 10, 39-100 Ropczyce
k: 600 755 636
 
 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości
[Logo Grupy  PZU]
 
www.agentpzu.pl
 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości
 
Treść niniejszej wiadomości jest poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli odbiorca tej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy że wszelkie rozpowszechnianie, powielanie lub
jakiekolwiek inne wykorzystywanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli zatem wiadomość ta została otrzymana omyłkowo, prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie nadawcy w trybie odpowiedzi na niniejszą wiadomość oraz o usunięcie wszystkich jej kopii.
Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest PZU SA z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających.
Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad, na jakich przetwarzamy dane oraz o przysługujących w związku z tym prawach, zachęcamy do zapoznania się z naszymi zasadami przetwarzania danych osobowych na stronie www.pzu.pl.
Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.