^Powrót na góre
  
  
  

Samorząd Uczniowski 
w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący SU Anita Kujda
Z-ca przewodniczącego Emilia Szczypta
Kronikarz Agata Ochał
Sekretarz Kinga Misiora
Sekcja dekoracyjna

Zuzanna Blicharz

Zuzanna Gawron

Kinga Kuczek

Aleksandra Adamska

Paulina Kujda

Sekcja sportowo-porządkowa

Daniel Kurowski

Gabriela Ochał

Mateusz Misiora

Opiekun SU

Katarzyna Bizon

Jadwiga Paprocka

 

 


Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.