^Powrót na góre
  
  
  

Samorząd Uczniowski 
w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący SU Marta Broda
Z-ca przewodniczącego Kamila Bykowska 
Kronikarz Zuzanna Czaja
Sekretarz Gabriela Ochał
Sekcja dekoracyjna

Anita Kujda

Agata Ochał

Aleksandra Adamska

Sekcja sportowo-porządkowa

Daniel Kurowski

Tomasz Pondo

Adrian Broda

Opiekun SU

Marek Reguła

Tomasz Cynarski

 

 

vGabriela Ochał

vAgata Ochał

vKinga Misiora

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa w Szkodnej. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.